Ouderklankbordgroep


 

Onze school kent een ouderklankbordgroep. Deze groep fungeert als klankbord voor de directie van onze school. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse schoolse zaken besproken. De ouderklankbordgroep komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar.
Ook organiseert de ouderklankbordgroep activiteiten die het personeel aan gaan. De klankbordgroep organiseert bijvoorbeeld een personeelsactiviteit rond kerst.
Eén keer per jaar wordt er een C.N.S. avond georganiseerd rond een bepaald thema.

De leden van de ouderklankbordgroep zijn:

Betty Lopers (voorzitter)
Marja Odink (secrataris)
Elise Reinink
Peter Bosch
Tanja Redder