groep 3
Laura Zantinge, Noelle Altena

Welkom op de pagina van groep 3!

In deze gezellige groep zitten 27 kinderen.
Heel enthousiast zijn we natuurlijk de eerste week al gestart met o.a. lezen, rekenen en schrijven. 

Lezen
De kinderen leren de eerste kern de volgende woorden: ik, maan, roos, vis, sok, pen. En dus ook al deze letters met de gebaren. De gebaren komen uit de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', zie de uitleg hierover op de volgende site: 
www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/video.htm 

Rekenen
Het rekenen in groep 3 start met het (handig) tellen; vanaf een willekeurig aantal verder tellen en in sprongen van 2 tellen. Het tweede halfjaar wordt dat al tellen tot aan de 100 en de
getallen tot 100 ook juist kunnen schrijven. 
Aan het einde van het schooljaar van groep 3 kunnen kinderen tot 20 optellen en aftrekken. Tot 10 hebben ze dit redelijk geautomatiseerd. 
De kinderen maken ook een begin met rekenen met geld, 
meten, tijd (hele, halve uren en kwartieren aflezen van de klok) en ruimtelijk inzicht.

Schrijven
Onder het tabblad schrijfletters zie je hoe de letters geschreven worden en welke er iedere kern worden aangeleerd. Al voor de kerstvakantie zijn alle letters aan bod gekomen.