Wat maakt ons bijzonder?


# Een open Christelijke school, waar iedereen welkom is.

# Moderne methodes en middelen, met vanaf groep 5 digitale verwerking van de leerstof m.b.v. Snappet.

# Goede leerresultaten en een goede sfeer.

# Een ruim gebouw met ruime lokalen, een grote hal, een speellokaal en een handvaardigheidsruimte.
 
# Een ruim schoolplein en apart kleuterplein, beiden met veel speeltoestellen.

# Digitale schoolborden in alle leslokalen. 

# Een inpandige buitenschoolse opvang en peuteropvang.


# Pretmiddagen, waarbij leerlingen in kleine groepen van ongeveer 8 leerlingen gaan knutselen, koken, dansen, zingen, schminken, etc.

# Een kinderboerderij op het terrein. Die voor, onder en na schooltijd vrij toegankelijk is voor de kinderen.