De Medezeggenschapsraad is er voor u!


 

Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld schooltijden, schoolkosten, passend onderwijs of het functioneren en de taken van ons, maak deze dan kenbaar. Wij zijn er voor het waarborgen van de belangen van u als ouder en personeel binnen onze school. Op diverse beleidspunten hebben wij inspraak dan wel een adviesfunctie, jaarverslagen en overige besproken punten zijn in te zien op school. Tevens hebben wij het recht om over alles wat de school aangaat ingelicht te worden. Om deze taken nog beter tot zijn recht te laten komen is uw inbreng belangrijk.
U kunt ons persoonlijk aanspreken, bellen of mailen.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Paulien Klein Kranenburg (leerkracht en voorzitter)
Noëlle Altena (leerkracht)
Henk Redder (ouder)
Rudolf Veijer (ouder)

mrcnsbalkbrug@gmail.com

Verslagen

Verslag 7 december 2017
Verslag 19 oktober 2017
Verslag 1 juni 2017
Verslag 6 april 2017
Verslag 15 december 2016

 

C.N.S Balkbrug | De Omloop 2 | 7707 DZ Balkbrug | tel: 0523 656478 | e-mail: info@cnsbalkbrug.nl | Privacy Statement