De Medezeggenschapsraad is er voor u!


 

Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld schooltijden, schoolkosten, passend onderwijs of het functioneren en de taken van ons, maak deze dan kenbaar. Wij zijn er voor het waarborgen van de belangen van u als ouder en personeel binnen onze school. Op diverse beleidspunten hebben wij inspraak dan wel een adviesfunctie, jaarverslagen en overige besproken punten zijn in te zien op school. Tevens hebben wij het recht om over alles wat de school aangaat ingelicht te worden. Om deze taken nog beter tot zijn recht te laten komen is uw inbreng belangrijk.
U kunt ons persoonlijk aanspreken, bellen of mailen.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Ditta Gerrits (leerkracht)
Mirjam Kuijer (leerkracht)
Rudolf Veijer (ouder, voorzitter)
Henk Redder (ouder, secretaris)

mr@cnsbalkbrug.nl

Verslagen

Verslag 7 december 2017
Verslag 19 oktober 2017
Verslag 28 juni 2018
Verslag 8 november 2018
Verslag 15 januari 2019 
Verslag 4 april 2019
Verslag 6 juni 2019
Verslag 3 juli 2019
Verslag 17 september 2019
Verslag 7 november 2019

Overig

MR rooster aan- en aftreden
Regelement MR Chrono 2017
MR huishoudelijk regelement CNS