Activiteitencommissie


De activiteitencommissie is een actieve groep ouders die hulp verleend bij diverse schoolactiviteiten zoals het kerstfeest, Open Huis, sportdag, versieren van de hal bij feestdagen, laatste schooldag, etc. Ook verzorgt de activiteitencommissie het drinken tijdens de avondvierdaagse.
De administratieve afhandeling van de ouderbijdrage wordt door de penningmeester van de activiteitencommissie verzorgd. De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 37,50,- per kind. Kinderen die instromen na 1 januari betalen naar rato de helft (€ 18,75-).
De activiteitencommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de verschillende activiteiten voorbereid.

Leden van de activiteitencommissie zijn:

Henriëtte Dijkstra (voorzitter)
Jaqueline Redder (penningmeester)
Wienanda van Leusen
Manon de Vries
Bianca Mostert
Lotte Duinkerken


ac@cnsbalkbrug.nl


Financiële verantwoording activiteitencommissie
Jaarlijks betaalt u als ouder/verzorger de vrijwillige ouderbijdrage.
In onderstaand overzicht ziet u gespecificeerd waar dit geld in 2018 aan uitgegeven is:
 
Activiteitencommissie realisatie 2018 Inkomsten Uitgaven
Beginsaldo 1-1-2018 7.456,88  
Ouderbijdrage 2.617,50  
Bijdrage ouders schoolreis / kamp 1.674,00  
Bijdrage overblijfcommissie voor schoolreis/ tenues 1.968,58  
Jantje Beton 555,00  
Diversen 73,00  
Sinterklaas   510,36
Kerst   47,05
Decoratie en opbergen   130,03
Avondvierdaagse, open dag, afscheid   98,65
Schoolreis en kamp   4.032,73
Laatste schooldag   545,66
Bankkosten   215,92
Schooltenues   1.197,15
Diversen   1.071,69
Totaal 14.344,96 7.849,24
Eindsaldo 31-12-2018   6.495,72
* Diversen: School heeft € 913,69 betaald terwijl deze rekeningen door de activiteitencommissie betaald moesten worden. In de post diversen is dit geld teruggegeven aan school.