Activiteitencommissie


De activiteitencommissie is een actieve groep ouders die hulp verleend bij diverse schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, het kerstfeest, sportdag, laatste schooldag etc. Ook verzorgt de activiteitencommissie het drinken tijdens de avondvierdaagse. De activiteitencommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de verschillende activiteiten voorbereid.
Naast de activiteitencommissie is er een decoratiecommissie welke zorgt voor het versieren van de hal bij feestdagen, wisseling van seizoen etc.

Om al deze leuke activiteiten te kunnen bekostigen wordt er aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De administratieve afhandeling van de ouderbijdrage wordt door de penningmeester van de activiteitencommissie verzorgd. De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 37,50,- per kind. Kinderen die instromen na 1 januari betalen naar rato de helft (€ 18,75-).
Heb je leuke ideeën of wil je lid worden van de activiteiten- of decoratiecommissie, laat het ons weten of mail naar ac@cnsbalkbrug.nl
 
Leden van de activiteitencommissie zijn:
Henriëtte Dijkstra (voorzitter)
Jacqueline Redder (penningmeester)
Manon de Vries
Bianca Mostert
Lotte Duinkerken
 
Leden van de decoratiecommissie zijn:
Henriëtte Dijkstra
Lotte Duinkerken
Dianne Moes
Jane Snijder


Financiën AC 2018
Regelement AC 2018
AC aan- en aftreden