Hier vindt u wetenswaardigheden, heet van de naald:


Klusochtend   20-05-2019

Zaterdagochtend 18 mei is een groep ouders, kinderen en leerkrachten druk bezig geweest met een aantal klussen in en rondom school. De patio is weer helemaal opgeruimd en netjes, twee muren in de hal zijn mooi wit gemaakt, zodat de aanblik in de hal ‘frisser’ is geworden en twee klim/duikel toestellen op het grote plein zijn geverfd. Een erg zinvolle, maar bovenal ook gezellige ochtend. Het geeft een gevoel van saamhorigheid door op deze wijze op een andere manier met elkaar bezig te zijn.

 
Top


Tutorleren   07-05-2019

Vanaf maandag 6 mei starten we weer met het tutorleren. Bij tutorleren helpen leerlingen uit groep 8 (en soms groep 7) leerlingen uit lagere groepen bij eenvoudige oefeningen. Dit kan bijvoorbeeld lezen zijn, tafels oefenen, kleuren of vormen oefenen, woordjes schrijven, etc. De kinderen die begeleid worden krijgen op die manier in een korte periode veel oefentijd. Voor de tutoren (de begeleiders) is het een goede oefening in begeleiden, positief belonen, zelfvertrouwen opdoen en het gevoel iemand te kunnen helpen. Het tutorleren is vier ochtenden in de week aan het begin van de dag, gedurende een kwartiertje. Het tutorleren loopt door t/m 17 mei. Alle tutoren alvast veel succes gewenst.
Top


Klusochtend 18 mei   16-04-2019

In het kader van de ‘uitstraling van de school’ (aandachtpunt vanuit de ouderavond) willen we op zaterdagochtend 18 mei een klusochtend organiseren. Tijdens deze ochtend willen we diverse klusjes oppakken waarmee we de school een betere ‘look’ kunnen geven. Op dit moment zijn we nog aan het inventariseren welke klusjes dat moeten worden. Voor u alvast om de datum in uw agenda te zetten. Na de meivakantie zullen we dan een oproep doen wie er ons bij de klusjes willen hel
Top


Koningsspelen   16-04-2019

Vrijdag 12 april hadden we op school het Koningsontbijt en aansluitend de Koningsspelen. Ondanks dat het fris was, scheen het zonnetje wel lekker en konden de kinderen zich goed vermaken bij de verschillende spelonderdelen. De gehele ochtend hebben de kinderen samengewerkt en gespeeld onder begeleiding van weer veel ouders. Het was een mooie ochtend. Alle ouders/verzorgers die hebben geholpen, hiervoor weer hartelijk dank.
Top


Overblijfhulp   04-04-2019

De overblijfcommissie is nog steeds op zoek naar ouders/verzorgers of andere belangstellenden, zoals opa’s/oma’s, buren, e.d. die willen meehelpen bij het overblijven. Het overblijven houdt in dat er samen met een groep kinderen wordt gegeten in de klas en daarna er samen naar het plein Christelijke Nationale School Tel: 0523-656478 De Omloop 2 Fax: 0523-657024 7707 DZ Balkbrug Email: info@cnsbalkbrug.nl Website: www.cnsbalkbrug.nl Uw lege batterijen, inktcartridge, toner, en kapotte mobiele telefoon kunt u op school inleveren. gegaan wordt waar de kinderen kunnen spelen. Het overblijven is van 12.00 uur tot 12.45 uur. Hiervoor staat een vergoeding van € 7,- per keer. Heeft u belangstelling, of weet u iemand die dit wel wil doen, dan kunt u zich aanmelden via oc@cnsbalkbrug.nl Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen.
Top


TSO   03-04-2019

Vanaf 6 mei 2019 gaat onze overblijforganisatie het administratiesysteem van ‘Mijn TSO’ gebruiken. Dit systeem biedt ouders en overblijfmedewerkers veel gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan voortaan via de telefoon, tablet of computer gedaan worden. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of toch nog dagelijks de opgegeven planning tot 10.00 uur wijzigen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet het systeem de aanmeldingen vast. Aan- en afmeldingen na 10.00 mag in noodgevallen via de mail. Bij ziekte geeft de leerkracht dit om 12.00 uur door aan de overblijfouder. Zie verder de brief die hierover verstuurd is naar alle ouders.

 
Top


Avondvierdaagse   01-04-2019

Maandag hebben alle leerlingen een aanmeldingsformulier meegekregen voor de avondvierdaagse. De avondvierdaagse is dit jaar van 14 t/m 17 mei. De aanmeldingsstrookjes kunnen t/m 18 april worden ingeleverd bij de groepsleerkracht.
Top


Top